Vừa qua, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên thế giới đã tập trung tại thành phố New York mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thứ 17.

Ngày 13/5, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã có buổi mít-tinh tại công viên gần trụ sở Liên Hiệp Quốc, sau đó diễu hành dọc theo đường 42 New York. Đội diễu hành chia làm ba nhóm: Đại pháp hồng truyền, Chống bức hại, Cửu bình tam thoái. Mỗi nhóm đều do Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu. Học viên Pháp Luân Công từ các nước khác nhau còn mang theo trang phục dân tộc truyền thống của mình tham gia diễu hành.

Ngày 13/5/2016, hơn 10000 học viên Pháp Luân Công New York đã tổ chức diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thứ 17 (Ảnh: Ma Youzhi/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Ngày 13/5/2016, hơn 10000 học viên Pháp Luân Công New York đã tổ chức diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thứ 17 (Ảnh: Ma Youzhi/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Thiên Quốc Nhạc Đoàn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Đoàn Đại Pháp hồng truyền (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm 24 năm (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Pháp Luân Đại Pháp dạy “Chân-Thiện-Nhẫn” (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
“Chân-Thiện-Nhẫn” (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
“Chân-Thiện-Nhẫn” (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Trang phục truyền thống Trung Hoa (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Học viên Pháp Luân Công luyện công tại công viên Cadman Plaza New York

Ngày 12/5/2016, bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ Brooklyn - New York và Canada đã cùng nhau luyện công tại công viên Cadman Plaza New York mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 (Ảnh: Zhang Xuehui/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Ngày 12/5/2016, bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ Brooklyn – New York và Canada đã cùng nhau luyện công tại công viên Cadman Plaza New York mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 (Ảnh: Zhang Xuehui/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Trước đó, ngày 12/5/2016, trong thời tiết trong lành mát mẻ ở New York, hơn 200 học viên Pháp Luân Công đến từ Brooklyn – New York và Canada đã cùng nhau luyện công tại Công viên Cadman Plaza New York mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, cũng là ngày sinh của ông Lý Hồng Chí – người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện đã khiến nhiều người dân và du khách đến tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Hình ảnh học viên Pháp Luân Công đến từ Brooklyn – New York và Canada đã cùng nhau luyện công tại công viên Cadman Plaza New York mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 (Ảnh: Zhang Xuehui/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung):

%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Bài tĩnh công ngồi thiền của Pháp Luân Công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Bài công pháp số 2 của Pháp Luân Công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Giới thiệu Pháp Luân Công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Học viên Pháp Luân Công tập trung tại quảng trường Thống Nhất ở New York mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17

Ngày 12/5/2016, nhiều học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau tập trung tại quảng trường Thống Nhất ở New York tổ chức hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17 (Ảnh: Benjamin Chasteen/Epoch Times).
Ngày 12/5/2016, nhiều học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau tập trung tại quảng trường Thống Nhất ở New York tổ chức hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17 (Ảnh: Benjamin Chasteen/Epoch Times).

Cũng trong ngày 12/5/2016, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đã đã cùng nhau tập trung tại quảng trường Thống Nhất ở New York để tổ chức các hoạt động ca múa nhạc để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17. Có hơn 1000 học viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đã tham gia hoạt động cùng chúc mừng cùng đông đảo người dân.

Hình ảnh các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau tập trung tại quảng trường Thống Nhất ở New York tổ chức hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17 (Ảnh: Benjamin Chasteen/Epoch Times):

%image_alt%
Múa cổ truyền Trung Hoa (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Múa rồng (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Hợp ca (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Biểu diễn đơn ca (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Biểu diễn song tấu tỳ bà (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Biểu diễn sáo (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Học viên và du khách xem biểu diễn múa rồng (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Múa cổ truyền (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Múa cổ truyền (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Biểu diễn Piano (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Biểu diễn luyện công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Biểu diễn thổi tiêu (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Biểu diễn đàn dương cầm (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
MQ biên dịch

Xem thêm: