Chân mây ngó thấy Hán Dương thành

Còn đẫy ngày thuyền nữa, cũng đành

Khách ngủ, biết ngày đang sóng lặng

Đêm nghe trò chuyện, biết nước dềnh

Tam Tương buồn bạc đầu, thu tới

Quê xa vạn dặm dãi trăng thanh

Cơ nghiệp xưa tan vì binh lửa

Còn nghe trống trận sóng vang rền.

Tác giả: Lư Luân
Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng

dem dau thuyen o ngac chau 1

Nguyên tác tiếng Hán

晚次鄂州

雲開遠見漢陽城,

猶是孤帆一日程。

估客晝眠知浪靜,

舟人夜語覺潮生。

三湘愁鬢逢秋色,

萬里歸心對月明。

舊業已隨征戰盡,

更堪江上鼓鼙聲。

dem dau thuyen o ngac chau 3

Vãn thứ Ngạc Châu

Vân khai viễn kiến Hán Dương thành

Do thị cô phàm nhất nhật trình

Cô khách trú miên tri lãng tĩnh

Chu nhân dạ ngữ giác triều sinh

Tam Tương sầu mấn phùng thụ sắc

Vạn lý quy tâm đối nguyệt minh

Cựu nghiệp dĩ tùy chinh chiến tận

Cánh kham giang thượng cổ bề thanh!

dem dau thuyen o ngac chau 2

Dịch nghĩa

Mây quang, xa xa trông thấy thành Hán Dương

Nhưng còn một ngày thuyền nữa mới tới

Khách ngủ ban ngày, biết là sóng lặng

Bạn thuyền đêm nói chuyện, biết con nước về

Ở Ba Tương buồn bạc cả đầu, lại gặp cảnh thu tới

Lòng mong về nhà xa xôi nghìn dặm, dãi cùng ánh trăng

Cơ nghiệp cũ đã vì chiến tranh mà hết sạch

Trên sông vẫn phải nghe tiếng trống trận ầm ầm

——

Ngạc Châu thuộc huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc.

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: