Thầy âm dương có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau này nó đã được phổ biến rộng rãi khắp Nhật Bản. Thầy âm dương không chỉ có thể xem sao đoán mệnh, xem tướng mặt mà còn có thể dự đoán về các thảm họa, dị tượng, tiên đoán vận mệnh, vẽ bùa niệm chú, làm ảo thuật, và thậm chí còn có khả năng nhìn được những thứ vô hình.

Trong thời cổ đại, phàm là những sự việc liên quan đến coi bói đoán mệnh thì đều cần phải dâng lên thầy âm dương lễ vật tiền vàng sau đó mới có thể cầu bói thiên cơ, làm như vậy mới không mắc tội vì muốn biết thiên cơ mà bị giảm phúc, thầy âm dương đều dựa vào thiên mệnh mà làm theo thiên ý, cũng sẽ không phải vì tiết lộ thiên cơ mà chịu sự trừng phạt của Thần. Do đó, cổ đại con người trong hành động và lời nói đều đồng nhất giống như “Không vàng không bạc, quẻ không phải là không” (Kim không ngân không, quái bất không).

Mặc dù con người hiện đại không còn giống như người xưa một lòng tôn sùng thần linh. Nhưng việc coi bói đoán mệnh cũng không thể được đánh đồng giống như trò giải trí trẻ con. Đặc biệt là con người trong xã hội hiện tại quá ham mê vào những trò bói toán miễn phí trên mạng, không kể là gặp bất kì cao nhân nào cũng đều muốn miễn phí xem bói vận mệnh. Người nào cũng không thể biết vận mệnh của riêng mình, càng bói càng loạn, phúc càng cầu càng ít. Nếu cứ tiếp diễn mãi thì lại rơi vào một vòng luẩn quẩn của số mệnh.

Ảnh ohfun.vn
Ảnh ohfun.vn

Những người làm nghề âm dương chân chính rất ít khi coi bói miễn phí giúp người khác, bởi vì ngoài việc quan sát duyên phận phúc báo của người đi xem bói, họ còn cần phải có trách nhiệm với vận mệnh tương lai của người xem bói, có một chuẩn mực quan trọng, đó là không được “phá khẩu”. Cái gọi là “phá khẩu” có nghĩa là xem bói miễn phí cho mọi người. Một khi phá khẩu, thầy âm dương nhất định phải tịnh khẩu ba ngày, đóng cửa trong nhà để tránh bị trời phạt! Vì thế nhận một chút tiền xem bói chỉ đủ sống qua ngày, và đó cũng là thiên chức của họ. Đạo trời: “Thiên cơ không thể tiết lộ, đạo pháp không truyền sáu tai” (Thiên cơ bất khả tiết lộ, đạo pháp bất truyền lục nhĩ)

Nhân đây cũng muốn cho bạn biết một phương pháp chân chính có thể cải biến vận mệnh mà không mất tiền, đó chính là hành thiện tích đức. Trong cuốn “Dịch – Văn ngôn” lấy “người tích thiện, ắt có phúc; người không tích thiện, tất gặp tai ương” để giải thích nét hào (nét ngang liền hoặc đứt dùng trong bát quái) “lý sương kiên băng chí” trong <Khôn Quái – Sơ Lục>, điều đó nói lên rằng:

“Bất luận con người hành thiện hay hành ác, hậu quả tốt xấu đều do hành vi của mình tích tụ theo năm tháng mà đúc thành. Từ đó, con người chỉ cần nhất tâm hướng thiện, lòng dạ chính nghĩa, tính tình chính trực tự nhiên sẽ phát huy, ngũ khí lưu thông hài hòa, nhất định sẽ cải biến được vận mệnh, gặp dữ hoá lành.”

Xem thêm: