Mưa từ tiền kiếp lại
Mưa từ tương lai về
Mưa rắc trong hiện tại
Mưa mờ nhòe lòng ai

Những cơn mưa mây lẻ
Đầu mùa ướt tiếng ve
Lá điệp vàng nắng rụng
Sấm ì ầm trời xa

Mơ mưa về trên phố
Chờ mưa trên mái nhà
Đợi mưa tràn mặt ruộng
Hoa trái thơm đồi nương

Cơn mưa từ thiên thượng
Mát lòng người chân tâm
Thỏa khát bao ngày khát
Trời ban cho an lành…

Clip ý nghĩa: Phong thủy quan trọng nhất trong gia đình, chỉ có một nơi

videoinfo__video3.dkn.tv||ff3e9bf97__

Từ Khóa: