Lạnh lùng chiều mưa Nha Trang
Mưa dai bong bóng, mưa loang thân dừa
Biển trần vai gánh gió mưa
Long đong hồn cát cuối mùa chưa yên!

Đã đâu lỗi hẹn cùng thuyền
Câu thơ mắc lụt nằm nghiêng góc trời
Ngọn đèn ngày rạng, đêm khơi
Ánh vàng ô cửa, gió rơi trước thềm.

(Ảnh: Shutterstock)

Hoa cây náng nở trắng đêm
Cơn mưa dan díu ai quên lối về
Biển buồn thức suốt canh khuya
Cách nhau một khoảng mà chia nỗi niềm.

Phải duyên nên mới đến tìm
Vượt ngàn cây số lặng im như chờ
Nha Trang mưa đến bất ngờ
Câu thơ tìm thấy bên bờ biển xanh.

(Ảnh: vantho.net)

Sao Khang

Từ Khóa: