Nhìn xã hội theo dòng xuống cấp
Người lừa người ít gặp thiện lương
Tim ta chua xót khôn nguôi
Ngẫm đời mà lại xót thương cho người

Người ganh ghét muộn phiền ích kỷ
Sống vì mình chẳng nghĩ cho ai
Bởi do mạt Pháp thời này
Còn đâu tâm Pháp giải khai bao điều

Minh họa: Pinterest

Lòng tham dục trầm phiêu giả tạm
Bán linh hồn quỷ ám điêu linh
Lợi danh tranh đấu bất bình
Mất đi vạn kiếp chuyển sinh đợi chờ

Chờ Đại Pháp hồng truyền xuất thế
Cứu chúng sinh trong bể mê mang
Mở ra cánh cổng thiên đàng
Tồn “chân thiện nhẫn” bước sang cung đường.

videoinfo__video3.dkn.tv||a3d00e646__

Ad will display in 09 seconds

Quay Trở Về