Cỏ theo ta,
Xanh theo xuống triền đồi…
Chỉ giây phút này thôi,
Nhìn rừng thông bạt ngàn gió động,

Nhìn xanh non, ngọc khua lá trên cây,
Trăng gieo vàng rào rạt,
Cuộn mây bay….

Loáng thoáng soi gương liễu xõa tóc, mặt hồ đầy,
Ta đã bỏ mọi chữ Tình to nhỏ,
Bước phiêu du cho Danh Lợi hao gầy …

Ta đã bỏ mọi chữ Tình to nhỏ. Bước phiêu du cho Danh Lợi hao gầy … (Ảnh: Pinterest.com)

Ta lên động hoa vàng một thửa,
Sương núi về, trắng xóa gió heo may,
Thung xa xanh
mưa ngàn sợi đang bay…

Tịnh Không lặng lịm phút giây,
Ta ơi, ở lại nơi này với ta!
Vấn vương trước lúc về nhà,
Sắc Không trong cõi Ta Bà sắc không…

Vấn vương trước lúc về nhà. Sắc Không trong cõi Ta Bà sắc không… (Ảnh: Pinterest.com)

Anh Vũ