Treo trên núi giống mặt trời
Hoàng hôn tỏa ánh trăng vời vợi buông ?
Ấy hồ Nhật Nguyệt Đài Trung
Bóng người tu giữa trập trùng non cao
Tay người vươn tới trời sao
Chân người chùng xuống tựa vào mây bay ?

Treo trên núi giống mặt trời, hoàng hôn tỏa ánh trăng vời vợi buông ? (Ảnh: photorator.com)

Người tu dưỡng thế gian này
Trở về với chính mình ngày xưa xa ?
Tới đây gặp một phần ta
Nắng hồ Nhật Nguyệt nắng sa mạn thuyền
Gió thì thầm gió vẹn nguyên
Nhớ người truyền pháp giữa miền chân tu…

Tới đây gặp một phần ta, nắng hồ Nhật Nguyệt nắng sa mạn thuyền (Ảnh: renatures.com)

Ngọc Giang

Xem thêm: