Giải mê y án Hoa Đà

Câu chuyện lịch sử 11/10/23, 11:11

Trong sử sách, có rất ít tư liệu về những năm đầu của thần y Hoa Đà. Các sử gia sau một vài từ giới thiệu sơ lược về thân thế, liền tập trung vào mô tả y thuật thần y tuyệt kỹ của ông. Do đó, trên vũ đài ...

End of content

No more pages to load