Vật mất đã bao năm
Giờ lại về với chủ
Đò trôi dạt sông Mê
Đã tìm về bến cũ.

Đò trôi dạt sông Mê. Đã tìm về bến cũ. (Ảnh: pixabay.com)

Tâm trí khi lạc lối
U mê nẻo đường về
Cánh diều ngày thơ bé
Thương nhớ hoài triền đê…

Cánh diều ngày thơ bé. Thương nhớ hoài triền đê… (Ảnh: pixabay.com)

Ánh Tuyết