Nơi ảo vọng tìm mãi chốn yên thân
Ngoảnh đầu lại hạnh phúc ở trong tâm 
Mộng ái ân thực thể vấn ưu phiền
Xoá muộn phiền giọt Liễu trải nghìn nơi

Nơi ảo vọng tìm mãi chốn yên thân, ngoảnh đầu lại hạnh phúc ở trong tâm (Ảnh: Instahello.net)

Từ kiếp trước nhân duyên vun vén trồng
Duyên kiếp này may mắn gặp chân Tiên
Nợ trần ai hóa giải bằng tâm Thiện
Duyên bút mực thức tỉnh người trong mê

Nợ trần ai hóa giải bằng tâm Thiện, duyên bút mực làm hành trang nhẹ bước (Ảnh: Pinterest)

Xin tạ ơn cao minh dùng kiệt tác
Vẽ tranh đời muôn vạn sắc màu tươi
Trong vô minh thắp lại ánh sao trời
Chốn thiện lành Ưu Ðàm hiển kim quang

Trong vô minh thắp lại ánh sao trời, chốn thiện lành Ưu Ðàm hiển kim quang (Ảnh: Tinhhoa.net)

Thiên Thư