Đeo balô như thế nào cho đúng cách?

Đời sống 29/10/15, 08:56

Ngoài việc đeo balô đúng tư thế, trọng lượng của nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, vì vậy chúng ta không nên coi nhẹ vấn đề này. Trong balô của mọi người, đa số đều chứa rất nhiều vật dụng như: điện thoại, máy tính, sách, v.v. cộng ...

End of content

No more pages to load