Sỏi đá cũng cần có nhau…

Nghệ thuật 23/07/19, 11:30

Sự kiện bình thường, nhưng cũng khác thường. Các nhân vật bình thường, nhưng cũng khác thường. Hạnh phúc bình thường, nhưng cũng khác thường. Người kể chuyện dẫn chúng ta đi theo dòng cảm ...

End of content

No more pages to load