Ru hời ru hỡi diêu bông
Thương ai, ta ngược bến sông đi tìm
Tay cầm sợi nắng làm tin
Cỏ may găm nát trái tim dại khờ.

Tay cầm sợi nắng làm tin / Cỏ may găm nát trái tim dại khờ.
Tay cầm sợi nắng làm tin / Cỏ may găm nát trái tim dại khờ.

Buộc lòng câu nói vu vơ
Xé ra từ những ngu ngơ tình đầu
Núi cao, bể rộng, sông sâu
Ở đâu chiếc lá nhuốm màu ước ao?

Núi cao, bể rộng, sông sâu / Ở đâu chiếc lá nhuốm màu ước ao?
Núi cao, bể rộng, sông sâu / Ở đâu chiếc lá nhuốm màu ước ao?

Đồng làng bước thấp, bước cao
Chang chang nắng đổ, xênh xao gió cày.
Ta đi bỏng rát mặt mày
Trái tim đau nhức đọa đày tấm thân…

Ta đi bỏng rát mặt mày / Trái tim đau nhức đọa đày tấm thân...
Ta đi bỏng rát mặt mày / Trái tim đau nhức đọa đày tấm thân…

Thôi rồi lời hứa mong manh
Một chiều hôm bỗng hóa thành hư không
Người theo nắng vãn bên sông
Để mình ta với diêu bông nổi chìm.

Người theo nắng vãn bên sông / Để mình ta với diêu bông nổi chìm.
Người theo nắng vãn bên sông / Để mình ta với diêu bông nổi chìm.

Ba nghìn chín vạn niềm tin
Ta đem đổi lấy một đêm gió lùa.

Thúy Hằng