- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Tiếng chuông Tây Hồ chiều vang vọng, bến đông bừng tỉnh khách văn chương

Chiều – phủ Tây Hồ vẳng tiếng chuông
Màn đêm lan tỏa nhẹ nhàng buông
Gà còn chưa gáy nơi am vắng
Mõ đã khua rền chốn khói hương

Chiều – phủ Tây Hồ vẳng tiếng chuông, màn đêm lan tỏa nhẹ nhàng buông (Ảnh: Pinterest)

Chùa vắng chập chờn người cõi mộng
Bến đông bừng tỉnh khách văn chương
Mới hay tài tử tìm tri ngộ
Xá kể gì đâu bóng tịch dương

Hoàng Kỷ