Cho dù đi khắp muôn phương
Trong tim vẫn tiếng quê hương gọi mời
Nhớ sao tiếng mẹ ru hời
Vi vu diều sáo lưng trời thân thương

Cho dù đi khắp muôn phương. Trong tim vẫn tiếng quê hương gọi mời. (Ảnh: pinterest.com)

Hàng tre xõa tóc bên đường
Lúa vàng bát ngát thơm hương tình đời
Nhớ gì bằng nhớ mẹ tôi
Mắt sầu dâng lệ mẹ ngồi đợi con

Hàng tre xõa tóc bên đường. Lúa vàng bát ngát thơm hương tình đời. (Ảnh: pinterest.com)

Dòng sông ký ức vẫn còn
Lời thề bến cũ sắt son trong đời…
Chiều nay nơi cuối chân trời
Nhớ quê hương đến rối bời tâm tư

Bình Yên