Ngày 30/9, Bộ trưởng Bộ Di sản Ai Cập cho công bố khu mộ của pharaon Ai Cập Tutankhamen nổi tiếng có một số căn phòng bí mật. Công bố này của ông đã xác thực suy luận của một nhà khảo cổ học Ai Cập người Anh: một Hoàng hậu có thể được an táng trong bức tường lăng mộ có lịch sử 3.300 năm này.

Ngày 30/9, thông tấn xã Associated Press (Mỹ) đưa tin Bộ trưởng Di sản Ai Cập Mamdouh el-Damaty khi đến thăm mộ Tutankhamun cho biết, ông đã hỏi thăm qua về kết quả kiểm tra đo lường của ra đa và có kết luận. Ông nói một đội đang kiểm tra đo lường vùng thung lũng mộ pharaon của các vị vua này (Valley of the Kings).

Hôm đó Bộ trưởng Damaty cùng đi với nhà khảo cổ học Nicholas Reeves, và nhà khảo cổ học đã đưa ra kết luận cho rằng Hoàng hậu Nefertiti của pharaon Tutankhamen có khả năng được an táng trong bức tường của khu mộ pharaon Tutankhamen.

Bộ trưởng Damaty nói: “Có thể trong bức tường giấu thứ gì đó”, nhưng ông cho biết rất có thể là Kia, chính là người mẹ của pharaon Tutankhamen mà một số nhà khảo cổ học Ai Cập suy đoán.

Di tích còn lại bên trong một lăng mộ pharaon ở Ai Cập
Di tích còn lại bên trong một lăng mộ pharaon ở Ai Cập
Từ năm 1992, sau khi mộ pharaon Tutankhamen được phát hiện trong thung lũng mộ của các vị vua, người ta liên tục phát hiện thêm những mộ pharaon mới.
Từ năm 1992, sau khi mộ pharaon Tutankhamen được phát hiện trong thung lũng mộ của các vị vua, người ta liên tục phát hiện thêm những mộ pharaon mới.

Theo NTDTV

Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: