Bão số 3 đã tan dần, nhưng ở miền bắc một số nơi vẫn đang phải đối mặt với tình trạng mưa giông nhiều ngày. Vậy chúng ta phải làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân trong những ngày này?

videoinfo__video3.dkn.tv||e6fc11737__