Tính đến giữa tháng 8/2018, Việt Nam đã xuất siêu 2,92 tỷ USD. Trong đó, điện thoại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu với mức 28,4 tỷ USD.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến giữa tháng 8 đạt 286,29 tỷ USD, tăng 34,54 tỷ USD, tương ứng tăng 13,7%, so với cùng kỳ năm 2017.

Số liệu cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính đến giữa tháng 8 tiếp tục thặng dư với mức 2,92 tỷ USD.

Báo cáo ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8 đạt 185,47 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối FDI thặng dư 17,13 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD kể từ đầu năm
10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam lũy kế đến 15/8. (Ảnh: Tổng cục Hải quan)

Về xuất khẩu, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam tính đến giữa tháng 8 đạt hơn 144 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 101,3 tỷ USD, tăng 16% và chiếm tới hơn 70% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu với mức 28,4 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017.

Đứng thứ hai là mặt hàng dệt may với trị giá xuất khẩu đến ngày 15/8 đạt 17,95 tỷ USD, tăng 16,4%.

Về nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến hết ngày 15/8 đạt 141,68 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 84,17 tỷ USD, tăng 11,4% và chiếm gần 60% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD kể từ đầu năm
10 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam đến ngày 15/8. (Ảnh: Tổng cục Hải quan)

Trong 10 nhóm mặt hàng có trị giá nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng đầu bảng về kim ngạch nhập khẩu với tổng trị giá đạt 25,04 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đứng ở vị trí thứ 2 với kim ngạch nhập khẩu 20,26 tỷ USD, giảm 5,6%.

Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn tiếp theo là điện thoại và linh kiện, vải các loại, sắt thép, chất dẻo nguyên liệu, xăng dầu, kim loại thường khác…

Vỹ An