Tháng 10 nhập siêu gần 14 tỷ USD

Khác 18/11/15, 07:56

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 nền kinh tế xuất siêu 500 triệu USD thay vì con số nhập siêu 100 triệu USD như ước tính ...

End of content

No more pages to load