Chiều 9/11, với 418/422 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 86,19%), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo Vietnamnet, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng, chi 1.633.300 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách 2019. (Ảnh: Thanh Niên)

Quốc hội cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách TƯ năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ như bù giảm thu cân đối ngân sách TƯ là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng.

Theo báo Thanh Niên, tại nghị quyết, Quốc hội đã bố trí ngân sách để mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thực hiện từ 1/7/2019.

Hoàng Minh (Tổng hợp)