Bộ Tài chính đề nghị, các bộ ngành và địa phương khi bán thanh lý ôtô công cần đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.

Bộ Tài chính vừa có công văn số 17865 gửi các bộ ngành, địa phương thông báo về phương án xử lý đối với các loại xe công bị dư thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại. Cụ thể:

  • Việc thanh lý ôtô công phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.
  • Việc chuyển xe phục vụ công tác chung sang ôtô chuyên dùng thì phải phù hợp chủng loại theo tiêu chuẩn xe chuyên dùng. Ngoài ra, xe chuyên dùng phải đảm bảo định mức đã được cấp có thẩm quyền quy định.

  • Việc điều chuyển ôtô từ nơi thừa sang nơi thiếu phải đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, đặc biệt cần bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định.

Việc bán thanh lý ôtô phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai (Ảnh: Zing).

Ngoài ra, những xe chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đủ điều kiện chuyển sang xe chuyên dùng thì bán. Còn xe chưa đủ điều kiện thanh lý mà không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận cũng thực hiện bán đấu giá công khai.

Đối với việc bán 2 loại xe trên, Bộ Tài chính nhấn mạnh, phải thực hiện theo hình thức công khai, không áp dụng hinh thức bán chỉ định. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mọi việc tổ chức bán đấu giá xe ôtô có quyết định thanh lý, quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản.

Bộ Tài chính đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ôtô phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, theo Zing.

Thế Tam