Cần Thơ sẽ đưa 80 cán bộ, viên chức sang Mỹ bồi dưỡng với kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Ngày 18/10, TP. Cần Thơ đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng các cán bộ, công chức và viên chức tại Đại học California, Riverside (Mỹ) giai đoạn 2018 – 2020. theo Zing.

Theo đề án, dự kiến ban đầu có 4 lớp bồi dưỡng (mỗi lớp 20 người), tại Đại học California, Riverside (Mỹ) cho 80 cán bộ, công chức, viên chức với 14 ngày/lớp. Thời gian thực hiện từ tháng 11/2018 đến tháng 9/2020.

Kinh phí thực hiện đề án không ghi con số cụ thể, trong kế hoạch chỉ đề cập đến nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách thành phố cân đối hàng năm theo quy định pháp luật.

Riêng viên chức khi tham gia đề án, nguồn kinh phí được thực hiện từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Cần Thơ, thông qua Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức. (Ảnh: Zing)

Chủ tịch TP. Cần Thơ – ông Võ Thành Thống cho biết, mục đích của đề án là trang bị kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ, công nhân, viên chức có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. 

Báo Dân trí thông tin, đối tượng tham gia bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở lĩnh vực nhân sự; giao thông quy hoạch đô thị; biến đổi khí hậu; môi trường; tài chính, ngân sách…

Trước đó, ngày 11/7, tại kỳ họp thứ 9, đề án này đã được thông qua. Theo tờ trình của TP. Cần Thơ, tổng kinh phí dự kiến đưa 80 cán bộ đi bồi dưỡng là hơn 10,3 tỷ đồng, chi từ nguồn ngân sách thành phố.

Hoàng Minh (Tổng hợp)