Theo Thông tư mới được Bộ Tài chính ban hành, các doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ được cơ quan quản lý thuế giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera.

Theo Thông tư 146 mới được Bộ Tài chính ban hành, kể từ ngày 12/2/2018, các doanh nghiệp kinh doanh casino phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ trong Điểm kinh doanh casino. Trong đó có quy định về quản lý tiền, đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý bảo đảm tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và tại các bàn trò chơi, máy trò chơi điện tử có thưởng.

Đơn vị kinh doanh Casino sẽ bị giám sát thuế trực tiếp hoặc qua camera
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân, hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi tại quầy thu ngân. Việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và bảo đảm dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu quy định. Đồng thời, các giao dịch này phải được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Doanh nghiệp phải bố trí các hòm hoặc túi chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước. Các hòm này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng, bàn trò chơi có thưởng.

Việc mở niêm phong hòm và việc kiểm kê, tính toán giao dịch tại quầy thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định và phải được lưu trữ trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm.

Doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra thông tư nói trên cũng quy định về việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh casino. Theo đó, doanh nghiệp phải bố trí một địa điểm trong điểm kinh doanh casino với các phương tiện cần thiết theo quy định để cơ quan thuế quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.

Hiện Việt Nam có tổng cộng 5 casino lớn được cấp phép hoạt động kinh doanh cá cược bao gồm casino tại Đồ Sơn, Hồ Trà Strip, sòng bạc tại Lào Cai, Club Crowne International Đà Nẵng và casino Hạ Long (Quảng Ninh), phục vụ người nước ngoài.

Diệu Thu