Năm 2017 đang chầm chậm trôi qua, và năm 2018 đang dần đến với những thay đổi mới. Ngày đầu năm mới 2018 cũng là ngày nhiều chính sách kinh tế bắt đầu có hiệu lực như Sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất hay Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Dưới đây là 5 chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1/1/2018:

Chính sách đặc thù về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

5 chính sách kinh tế có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Theo Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ ký ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 1/1/2018.

Theo đó, nghị định quy định doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Bên cạnh đó, nhiều điều khoản liên quan đến chi phí trả thưởng, chi hoa hồng cho đại lý, chi phí ủy quyền trả thưởng … cũng được làm rõ tại nghị định mới này.

Điểm đáng lưu ý nhất trong nghị định lần này là việc xác định doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott tại địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

5 chính sách kinh tế có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Theo Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí có hiệu lực từ 1/1/2018.

Theo đó, để chuẩn bị đầu tư hoặc triển khai dự án dầu khí tại nước ngoài, nhà đầu tư được phép thành lập hoặc tham gia thành lập công ty điều hành tại Việt Nam, tại nước tiếp nhận đầu tư hoặc tại nước thứ ba theo quy định của pháp luật có liên quan, hợp đồng dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế được chấp nhận chung, theo VnEconomy.

Nghị định mới về sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất

Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hàng Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cụ thể, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo Giaoduc.

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới

5 chính sách kinh tế có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Nghị định 125/2017/NĐ-CP ký ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan có hiệu lực từ 1/1/2018.

Trong đó, đáng chú ý nhất là biểu thuế suất hỗn hợp đối với mặt hàng ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng.

Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ký ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần có hiệu lực từ 1/1/2018, theo Giaoduc

Nguyễn Thu