back garden /bæk ‘gɑ:dn/ vườn sau nhà

clothes line /klouðz lain/ dây phơi quần áo

drain /drein/ ống dẫn nước

drive /draiv/ đường lái xe vào nhà

dustbin /’dʌstbin/ thùng rác

fence /fens/ hàng rào

flower bed /flower bed/ luống hoa

flowerpot /flower pɔt/ chậu hoa

front garden /frʌnt ‘gɑ:dn/ vườn trước nhà

garage /’gærɑ:ʤ/ ga ra để xe ô tô

garden furniture /’gɑ:dn ‘fə:nitʃə/ bàn ghế ngoài vườn

gate /geit/ cổng

gravel /’grævəl/ sỏi

greenhouse /’gri:nhaus/ nhà kính

hedge /hedʤ/ bờ rậu

lawn /lɔ:n/ bãi cỏ

logs /lɔg/ khúc gỗ

orchard /’ɔ:tʃəd/ vườn cây ăn quả

path /pɑ:θ/ lối đi bộ

patio /’pætiou/ khoảng sân chơi lát gạch

plants /plɑ:nt/ cây cảnh

pond /pɔnd/ ao

shed /ʃed/ nhà kho

weeds /wi:dz/ cỏ dại

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ:

In this project you will learn how to dig a land drain, french drain or soakaway and remove excess water from your garden and ensure that it drains correctly.
Trong dự án này bạn sẽ tìm hiểu cách đào một đường thoát nước trên đất, mương thoát nước kiểu pháp hay hố tiêu nước và loại bỏ nước dư thừa từ khu vườn nhà bạn cũng như đảm bảo rằng nước được thoát ra đúng kỹ thuật.

Here is one of the easiest ways to make a new flower bed harnesses the natural forces of the sun, weather, and earthworms to transform bare turf into rich, plantable earth.
Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để làm một luống hoa có thể hấp thụ tốt các điều kiện thiên nhiên như nắng mặt trời, tác động của thời tiết và giun đất để biến đất trọc (cằn) thành đất mầu mỡ có thể trồng cây được.

She was too short to see over the fence.
Cô ấy quá thấp để có thể nhìn được qua hàng rào.

Gravel is a traditional path material found in formal gardens throughout Europe and Asia, and takes little skill to install.
Sỏi là một vật liệu làm đường truyền thống thường có trong các khu vườn kiểu mẫu của Châu Âu và Châu Á, và nó cũng dễ thực hiện mà không cần nhiều kỹ thuật.

A beautiful lawn is one of the most desired features in gardens all around the world
Một bãi cỏ đẹp là một trong những điều đáng khao khất nhất của các khu vườn trên toàn thế giới.

Thu Hiền