Những ngôi nhà tí hon trên cây sống động đến từng chi tiết

Khác 18/04/16, 00:05

Chắc hẳn bạn đã từng thấy những tiểu cảnh sân vườn, tiểu cảnh trong nhà (bên dưới cầu thang, giếng trời, ban công,…) là những hòn non bộ, những mô hình được thu nhỏ trên một diện tích vài mét đến vài chục mét vuông. Nhưng bạn đã bao giờ thấy ...

Từ vựng chủ đề: Làm vườn (Gardening)

Học tiếng Anh 31/10/15, 13:38

axe /æks/ cái rìu fork /fɔ:k/ cái chĩa làm vườn hoe /hou/ cái cuốc hose hoặc hosepipe /houz/ ống phun nước lawn mower /lɔ:n 'mouə/ máy cắt cỏ rake /reik/ cái cào cỏ secateurs /'sekətə:/ kéo cắt cây/cỏ shears /ʃiəs/ kéo cắt tỉa spade /speid/ cái xẻng trowel /'trauəl/ cái bay watering can /'wɔ:təriɳ kæn/ bình tưới nước wheelbarrow /'wi:l,b rou/ ...

Từ vựng chủ đề: Sân vườn

Học tiếng Anh 14/10/15, 16:31

back garden /bæk 'gɑ:dn/ vườn sau nhà clothes line /klouðz lain/ dây phơi quần áo drain /drein/ ống dẫn nước drive /draiv/ đường lái xe vào nhà dustbin /'dʌstbin/ thùng rác fence /fens/ hàng rào flower bed /flower bed/ luống hoa flowerpot /flower pɔt/ chậu hoa front garden /frʌnt 'gɑ:dn/ vườn trước nhà garage /'gærɑ:ʤ/ ga ra để xe ...

End of content

No more pages to load