• Góc nhìn

Khủng hoảng lương thực: Gót chân A-sin của ĐCSTQ

Góc nhìn 20/04/22, 06:00

Trung Quốc (từng) là một quốc gia rộng lớn với thiên nhiên phong phú, trữ lượng nước ngọt dồi dào, đất đai phì nhiêu cho trồng trọt và chăn nuôi. Với nguồn tài nguyên sẵn có như vậy, ĐCSTQ đã và đang làm gì để đảm bảo lương thực cho ...