Hai từ “desert” và “dessert” chỉ khác nhau mỗi chữ “s” nên dễ khiến người học bị nhầm lẫn. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn về hai từ này trong bài học dưới đây nhé!

1. Desert

– Khi là danh từ, phiên âm của nó là /ˈdez.ɚt/, có nghĩa là công lao, sự xứng đáng, giá trị, hoang mạc

– Khi là động từ, phiên âm của nó là /dɪˈzɝːt/, nó có nghĩa rời đi, bỏ đi, đào ngũ

Ví dụ:

How many people desert from the army each year?

Mỗi năm có bao nhiêu người đào ngũ?

They were lost in the desert for nine days.

Họ bị lạc ở sa mạc trong 9 ngày.

2. Dessert 

– Là danh từ, phiên âm là /dɪˈzɝːt/, có nghĩa là món tráng miệng (đồ ngọt)

Ví dụ:

He had an apple pie with ice cream for dessert.

Anh ấy ăn bánh táo với kem cho món tráng miệng.

Ảnh: Pixabay

Mai Vy (Tổng hợp)