Những từ nghi vấn như who, what, which, how, when, where khi ghép cùng với ever nó có nghĩa là bất kỳ, cho dù …. Trong bài này chúng ta cùng học cách dùng chúng thông qua những ví dụ rất thực tế.

Whoever – /huːˈev.ɚ/: bất kỳ ai, cho dù là ai

Ví dụ:

Whoever said that is wrong.
Cho dù là ai mà nói như vậy cũng đều sai.

Whoever comes to party will receive a lovely present.
Bất kỳ ai tới bữa tiệc đều nhận được một món quà dễ thương.

Whichever – /wɪˈtʃev.ɚ/: nào, bất kỳ loại nào, dùng trong trường hợp hạn chế về số lượng.

Ví dụ:

You can take whichever of these dresses you like.
Cậu có thể lấy bất kỳ cái váy nào cậu thích.

Either Thursday or Friday – choose whichever day is best for you..
Thứ 5 hay thứ 6 – hãy chọn ngày mà tốt nhất với bạn.

Whatever – /wɑːˈt̬ev.ɚ/: bất kỳ cái gì, cho dù điều gì

Ví dụ:

We’ll go whatever the difficulties.
Chúng ta sẽ đi cho dù khó khăn thế nào đi nữa.

Whatever happens, you know that I’ll be always on your side.
Cho dù điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên bạn.

Whenever – /wenˈev.ɚ/: bất kỳ khi nào

Ví dụ:

I feel happy whenever I read this book.
Tôi thấy hạnh phúc mỗi khi tôi đọc cuốn sách đó.

I try to study English whenever I have free time.
Tôi cố gắng học tiếng Anh bất kỳ khi nào tôi có thời gian.

Wherever – /werˈev.ɚ/: bất kỳ nơi nào, bất kỳ hoàn cảnh nào

Ví dụ:

We will go with you wherever you come.
Chúng tôi sẽ đi cùng bạn tới bất kỳ nơi nào bạn đến.

Soldiers must go wherever the army assigns them.
Người lính phải đi bất kỳ hoàn cảnh nào mà quân đội yêu cầu họ.

However – /ˌhaʊˈev.ɚ/: dù cách nào, dù cách gì. Nghĩa thứ 2: tuy nhiên (chúng ta không xét trong bài này)

Ví dụ:

However hungry I am, I never seem to be able to finish off a whole pizza.
Dù tôi có đói thế nào đi nữa, tôi cũng không thể ăn hết được toàn bộ cái bánh pi-za.

Thuần Thanh

Xem thêm