Trong tiếng Việt có rất nhiều thành ngữ và tục ngữ hay mà cha ông ta truyền lại từ bao đời nay. Nếu bạn biết cách vận dụng chúng vào trong văn nói hay văn viết tiếng Anh sẽ là một điều vô cùng thú vị. Còn gì hay hơn khi vừa giới thiệu được văn hóa, tinh hoa ngôn ngữ Việt bằng Tiếng Anh.

1. Những câu tục ngữ, thành ngữ dân gian Anh – Việt thông dụng nhất:

– Better safe than sorry: Cẩn tắc vô áy náy.

– Money is the good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của.

– The grass are always green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ.

Đứng núi này trông núi nọ. (Ảnh: http://ademy.vn)

– One bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cành cong.

– In Rome do as Romans do: Nhập gia tùy tục.

– Honesty is the best policy: Thật thà là thượng sách.

– A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên.

– No roses without a thorn: Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

Hoa hồng gai. (Ảnh: http://hongleocolong.com)

– It never rains but it pours: Họa vô đơn chí.

– Save for the rainy day: Làm khi lành để dành khi đau.

– It’s an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng/ Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

– Don’t trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

– Still water run deep: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

– Men make house, women make home: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.

– Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu đầy tổ.

Kiến tha lâu cũng đầy tổ. (Ảnh: http://giadinh.net.vn)

 – Penny wise pound foolish: Tham bát bỏ mâm.

– Like father, like son: Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh.

– Beauty is in the eye of the beholder: Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng.

– The die is cast: Bút sa gà chết.

– Two can play that game: Ăn miếng trả miếng.

– Love is blind: Tình yêu mù quáng.

– So far so good: Mọi thứ vẫn tốt đẹp.

– Practice makes perfect: Có công mài sắt có ngày nên kim.

– Silence is gold: Im lặng là vàng.

– The more the merrier: Càng đông càng vui.

Càng đông càng vui. (Ảnh: http://www.daybongda.edu.vn)

– Time is money: Thời gian là tiền bạc.

– The truth will out: Cái kim trong bọc có ngày lòi ra.

– Walls have ear: Tường có vách.

– Everyone has their price: Con người cũng có giá của nó.

– It’s a small world: Quả đất tròn.

– You’re only young once: Miệng còn hôi sữa.

– Ignorance is bliss: Không biết thì dựa cột mà nghe.

– No pain, no gain: Có làm thì mới có ăn.

– A swallow cant make a summer: Một con én không làm nổi mùa xuân.

Một cánh én không thể làm nên mùa xuân. (Ảnh: http://christophesalin.com)

– A bad beginning makes a bad ending: Đầu xuôi đuôi lọt.

– A clean fast is better than a dirty breakfast: Giấy rách phải giữ lấy lề.

– Barking dogs seldom bite: Chó sủa chó không cắn.

– Beauty is but skin-deep: Cái nết đánh chết cái đẹp.

– Calamity is man’s true touchstone: Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

– Catch the bear before you sell his skin: Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng

– Diamond cut diamond: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

– Diligence is the mother success: Có công mài sắt có ngày nên kim.

– Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi

– Far from eye, far from heart: Xa mặt cách lòng.

– Fine words butter no parsnips: Có thực mới vực được đạo.

– Grasp all, lose all: Tham thì thâm.

– Habit cures habit: Dĩ độc trị độc.

– Haste makes waste: Dục tốc bất đạt.

– Robbing a cradle: Trâu già mà gặm cỏ non.

– Raining cats and dogs = Rain like pouring the water: Mưa như trút nước.

– A stranger nearby is better than a far-away relative: Bà con xa không bằng láng giềng gần.

– Time and tide wait for no man: Thời gian không đợi chờ ai.

Thời gian không chờ đợi ai (Ảnh: https://www.diapordiamesupero.com)

– Silence is golden: Im lặng là vàng.

– Don’t judge a book by its cover: Đừng trông mặt mà bắt hình dong.

– The tongue has no bone but it breaks bone: Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo.

– You will reap what you will sow: Gieo nhân nào gặt quả nấy.

– A wolf won’t eat wolf: Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại.

2. Những câu cao dao Anh – Việt phổ biến nhất:

– Flat wine can cause drunkenness with large consumption
Great speakers can create boredom with lengthy orations

Rượu nhạt uống lắm cũng say.
Người hay nói lắm dẩu hay cũng nhàm.

– True gold is to be tested with coal and fire
Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize

Vàng thì thử lửa thử than.
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

– Compliments to whoever built this leaden bell.
Wonderfully shaped like a real one except for being mute.

Khen ai khéo đúc chuông chì.
Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.

– If a cockatiel chose a pelican to mess with. z
He will beg for mercy when starting to get hit.

Chim chích mà ghẹo bồ nông.
Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa.

– East or West-home is best

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.

Thiện Nhân (Tổng hợp)