Trong bài này, chúng ta cùng xem hai đoạn hội thoại chủ đề Du lịch nói về việc đặt vé máy bay và xác nhận chuyến bay các bạn nhé!

Đặt vé máy bay (Booking Airplane Ticket)
M=Minh S=Mr Smith.
M: Good morning. Can I help you?
Xin chào. Ông cần gì ạ?
S: I’d like to book four tickets to Hanoi, please.
Vâng, tôi muốn đặt 4 vé đi Hà Nội.
M: Yes, when?
Vâng, khi nào ạ?
S: The earliest one for the day after tomorrow.
Chuyến bay sớm nhất vào ngày kia.
M: OK. That is flight MJ 123.
Được rồi, đó là chuyến bay MJ 123 ạ.
S: Will you tell me the departure time of Flight MJ 123?
Làm ơn cho tôi biết giờ khởi hành của chuyến bay MJ 123?
M: Flight MJ 123 departs at 6.30 am. It’s a non-stop flight. Do you want first class of economy?
Chuyến bay MJ123 khởi hành lúc 6h30, đó là một chuyến bay thẳng. Ông muốn đặt vé hạng nhất hay vé hạng thường?
S: First class please, how much is the fare?
Xin cho vé hạng nhất, giá vé là bao nhiêu?
M: One-way is 100 USD. What’s your name?
Vé một lượt là 100 đô la Mỹ. Xin vui lòng cho biết tên của ông ạ?
S: Smith.
Smith.
M: Thank you.
Cảm ơn.

Xác nhận chuyến bay (Flight confirmation)
A: Good morning. Is there anything I can do for you?
Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho ông?
B: Yes. I’d like to confirm my flight.
Vâng. Tôi muốn xác nhận lại chuyến bay.
A: Your flight number and date of departure, please?
Làm ơn cho tôi biết số chuyến bay, ngày khởi hành của ông.
B: Flight 286, October 15th, to Shanghai.
Chuyến bay 286 ngày 15 tháng 10 đến Thượng Hải.
A: Your name, please?
Xin ông vui lòng cho biết tên.
B: Jane Wilson. Is my flight on schedule?
Jane Wilson. Chuyến bay của tôi vẫn đúng ngày giờ đã định, không trì hoãn hay vấn đề gì khác chứ ạ?
A: Yes, I will leave on time.
Vâng, nó vẫn bay như lịch trình.
B: When should I be at the airport?
Tôi nên đến sân bay lúc mấy giờ?
A: You’ll have to be at the airport by 6:00 at the latest.
Ông nên đến sân bay muộn nhất là 6 giờ chiều.
B: Thank you.
Cảm ơn.

(Sưu tầm)