“Kẻ trộm Mặt trăng” vẫn mang lại những tràng cười vui nhộn cùng câu chuyện dễ thương xoay quanh một tên tội phạm hoàn lương để trở thành ông bố của ba cô gái đáng yêu. 

videoinfo__video2.dkn.tv||749e34320__

Một số từ vựng hay trong trích đoạn phim: 

  • spread: lan ra
  • all right: ổn rồi
  • combilation: sự kết hợp
  • warfare: chiến tranh
  • krumping: tên một điệu nhảy
  • assignment: sự bổ nhiệm

Cấu trúc hay:

Leave A for B: rời A đến B

Ví dụ:

I’ll leave Hanoi for Hue.

Tôi sẽ rời Hà Nội để tới Huế.

Go out on a date: hẹn hò

Would you like go out on a date?

Cô có muốn ra ngoài hẹn hò với tôi không?

It is combination of : Nó là sự kết hợp của…

It is combination of Jujitsu, Krav Maga, Aztec warfare and krumping.

Thiên Nhân