Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86.400 đô la mỗi sáng. Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản sai ngạch nào còn lại trong ngày và cũng không cho bạn chi trội. Hết một ngày, phần bạn chưa dùng hết trong ngày sẽ bị xóa. Thực ra, mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế, đó chính là Thời Gian.

Vậy nên, nếu bạn không biết cách tận dụng, người thiệt chính là bạn. Bạn không thể níu kéo quá khứ, cũng không thể cưỡng lại tương lai. Hãy sử dụng thời gian thật hợp lý, làm những điều có ích, bên cạnh những người ta yêu thương để không phải nuối tiếc…

Hãy cùng theo dõi video dưới đây:

videoinfo__video3.dkn.tv||4d81d1a9a__

Ad will display in 09 seconds

This is 29.200 pieces of candy. What you see here is one of candy for everyday that the average person watching this video will live. If you’ve lucky, you will have more pieces of candy in your pile or maybe you have less but on average, this is the time that we have in our lives.

Đây là 29.200 viên kẹo. Những gì bạn thấy ở đây, mỗi một viên kẹo là một ngày một người bình thường sống. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ có thêm nhiều viên kẹo hơn thế này nữa hoặc cũng có thể nhiều hơn nhưng trung bình, đây là khoảng thời gian mà chúng ta có trong cuộc đời mình.

This is a single piece of candy, the day of your birth, the happiest day of your parents’ lives. It’s a crazy day but beginning of your new life and hopefully a long and happy one.

Đây là viên kẹo tượng trưng cho ngày ta được sinh ra, ngày vui nhất trong cuộc đời bố mẹ ta. Đó là một ngày phấn khích nhưng cũng là ngày khởi đầu cuộc sống của bạn và hy vọng rằng đó là một cuộc sống thật lâu dài và hạnh phúc.

This is your first year, a year filled with eating and growing and slowly accustomed to the world around you, a great but stressful year for most of those involved. To give you scale, this is your first 18 years or 6.570 days. Years filled with family and learning, growing, crying, maybe even your first heartbreak. The sad thing is that by this time you have spent 95% of the time that you will with your parents, so cherish the moments that you have left for them.

Đây là năm đầu tiên trong đời bạn, một năm chỉ ăn và lớn, và từ từ làm quen với thế giới xung quanh, một năm tuyệt vời và cũng căng thẳng cho hầu hết những người quanh bạn. Chia thế này cho dễ hiểu, đây là 18 năm đầu đời của bạn tương đương với 6.570 ngày. Năm tháng này lấp đầy bởi gia đình và học hỏi, trưởng thành, khóc lóc, thậm chí còn trải qua lần tan vỡ đầu tiên của bạn. Điều đáng buồn là, đến nay, bạn đã lãng phí 95% thời gian mà đáng lẽ nên dành cho cha mẹ, vậy nên, hãy trân trọng những thời khắc còn lại ở bên họ.

You will spend 1/3 your life sleeping, that’s 13.870 days. The number one thing that you will spend your waking hours doing is working. The average person works the equivalent of 4.745 full days, which is why it’s so important to what you love. If you don’t love your job, quit it and find one that you do love. Otherwise you’ll spend the majority of your waking hours doing something you hate.

Bạn sẽ dành 1/3 cuộc đời để ngủ, tương đương với 13.870 ngày. Điều đầu tiên bạn sẽ dành thời gian để làm sau khi thức dậy chính là làm việc. Một người đi làm trung bình mất 4.745 ngày, đó là lý do tại sao làm điều bạn thích lại quan trọng đến vậy. Nếu bạn không yêu công việc của mình, hãy nghỉ việc và tìm điều mà bạn yêu. Nếu không thì, bạn sẽ dành phần lớn thời gian sau khi thức giấc làm điều mà mình ghét.

Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn nếu được làm công việc mình yêu thích

You will spend 4380 days watching TV. Yes, you heard that correctly. After work, the number one thing the average person spends their life doing is watching TV, the equivalent of twelve years of their life. We could read more books, spend more time with the ones that we love or do something that makes us better. If we just stopped watching TV, we could double the amount of time having fun with family and friends. Because you will spend 4.198 days having fun and socializing with people that you love. Man! We all need more of this in our lives.

Bạn sẽ dành 4380 ngày để xem TV. Vâng, con số bạn vừa nghe là hoàn toàn chính xác. Sau giờ làm, việc mà một người bình thường hay làm nhất trong đời là xem TV, tương đương với 12 năm cuộc đời. Chúng ta có thể đọc nhiều sách hơn, có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh những người ta yêu hoặc làm điều gì đó khiến ta tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta dừng xem TV đi, chúng ta có gấp đôi thời gian để dành những phút giây vui vẻ bên gia định và bạn bè. Bởi bạn sẽ dành 4.198 ngày để giải trí và giao lưu xã hội với những người mà ta yêu thương. Ồ! Chúng ta cần nhiều thời gian hơn thế này trong cuộc đời.

Thay vì xem ti vi nhiều, hãy dành thêm thời gian bên cạnh những người mình yêu thương

You will spend two thousand seven hundred and thirty eight days eating food. Make sure that this is healthy food so that you can try to get more of these days in your life.

Bạn sẽ dành 2.738 ngày để ăn uống. Hãy đảm bảo đó là những loại thức ăn tốt cho sức khỏe, như vậy bạn có thể có được nhiều ngày hơn trong cuộc đời.

You will spend five years and four months or 1.920 days on social media. Man, what a waste of time huh! We should spend less time on social media and more time face to face with people that we love around us.

Bạn sẽ dành 5 năm 4 tháng hay 1.920 ngày để lên mạng xã hội. Ôi! Tốn thời gian quá nhỉ! Chúng ta nên dành ít thời gian lên mạng xã hội thôi và dành nhiều thời gian để gặp gỡ những người ta yêu hơn.

And this is what’s left, time driving, crying, laughing, reading, learning new hobbies, doing what we love to do. Our lives consist of the moments and memories we choose to make while we’re here. So what are you gonna do with the remainder of your days?

Và đây là phần còn lại: thời gian lái xe, khóc rồi cười, đọc rồi học cả những thú vui mới, làm những điều ta yêu thích. Cuộc sống chúng ta bao gồm những khoảnh khắc và kỷ niệm, thứ mà ta chọn để tạo ra khi còn ở trên cõi đời này. Vậy bạn dự định làm gì với những ngày còn lại của mình?

This is 365 pieces of candy, what if you only had one year left to live. What would you do differently than you are right now?

Đây là 365 viên kẹo. Sẽ thế nào nếu bạn chỉ còn lại 1 năm để sống? Bạn sẽ làm gì thật khác biệt so với những gì bạn làm bây giờ?

What if it was six months left? How would you choose to spend the rest of your days?

Sẽ thế nào nếu chỉ còn 6 tháng? Bạn sẽ dành những ngày còn lại để chọn làm gì?

Or what if today was your last day. What would you do with today? The choice is yours.

Hoặc sẽ thế nào nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn sống? Bạn sẽ làm gì? Sự lựa chọn nằm ở chính bạn.

Video: Rob Dial – https://youtu.be/ocOAvwW4ueM
Ảnh: Pixabay

Mai Vy (Tổng hợp)

Xem thêm: