Phẩm cách cao quý của người xưa

Văn hóa 21/07/16, 10:36

Có một chữ ‘Đức’ thấm đẫm trong văn hóa cổ xưa, xuyên suốt cả Đông Tây kim cổ. Đức sáng, tâm sáng, đó chính là nền tảng của một phẩm giá thanh cao và một ...