Đôi khi nhìn nắng cuối ngày
Nhìn cơn gió thoảng vừa bay qua chiều
Đôi khi giấu nhánh cô liêu
Giấu hương khói nhạt đìu hiu bên trời

Đôi khi nhìn nắng cuối ngày. Nhìn cơn gió thoảng vừa bay qua chiều (Ảnh: pinterest.com)

Đôi khi đứng giữa trùng khơi
Mà nhung nhớ phủ chơi vơi giọt sầu
Đôi khi chẳng biết về đâu
Đời như nước chảy qua cầu xót xa

Đôi khi chẳng biết về đâu. Đời như nước chảy qua cầu xót xa (Ảnh: pinterest.com)

Nắng chiều phai nửa nhành hoa
Từng con sóng nhỏ xô qua hững hờ
Ta về nhặt cánh sương mơ
Ôm hoàng hôn khóc chiều ngơ ngẩn chiều.

Uyên Sa