Trên cao, trăng vẫn tỏ như là

Nghệ thuật 27/06/18, 10:18

Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ đã được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân ...