Những vần thơ mẹ viết cho con
Là hạnh phúc của một thời tuổi trẻ
Là mơ ước được nâng con trên vành nôi thơ bé
Như ngày xưa bà ấp mẹ trên tay.

Là mơ ước được nâng con trên vành nôi thơ bé, như ngày xưa bà ấp mẹ trên tay. (Nguồn ảnh: Pinterest)

Những vần thơ mẹ viết hôm nay
Mai con đọc và con sẽ nhớ
Những tháng năm và cuộc đời trăn trở
Có hạnh phúc nào bình dị đâu con?

Những tháng năm và cuộc đời trăn trở, có hạnh phúc nào bình dị đâu con? (Nguồn ảnh: Pinterest)

Ngày mai, ngày mai con sẽ lớn khôn
Hạnh phúc ấy là niềm vui của mẹ
Hạnh phúc lớn lên giữa mưa nguồn, chớp bể
Nên hạnh phúc mẹ mong chờ.
Là hạnh phúc
Của riêng con!

Hạnh phúc lớn lên giữa mưa nguồn, chớp bể, nên hạnh phúc mẹ mong chờ. (Nguồn ảnh: doisong.vn)

Bùi Thái Phúc

Từ Khóa: