Thơ: Trước thu

Thơ: Trước thu

Lại đành lòng trốn gió heo may Sợ thu đến nên hàng cây trút lá Chút sương giăng cũng đủ làm buốt giá Cây vốn mềm, thoáng gió cũng lao xao. Lại cũng đành trốn cả mưa ngâu Sụt sùi ...

Sự thật đáng giá bao nhiêu?

Sự thật đáng giá bao nhiêu?

Thời nay, có đôi khi sự thật không đáng giá bằng vài đồng tiền lãi với người buôn hàng giả, không đáng giá bằng một chiếc ghế béo bở với kẻ làm ngơ trước tội ...

Nỗi niềm ngày Vu Lan: nhớ cha đã đi xa

Nỗi niềm ngày Vu Lan: nhớ cha đã đi xa

Từ ngày ấy, cha đã "đi xa" Con thương hơn những người già xung quanh Thương người ngay thẳng hiền lành Thương người minh mẫn tinh anh hơn người Thương người móm mém miệng cười Thương người đôi mắt sáng ...