Đi đâu cũng say hương thơm
Hương đất nồng nàn xao xuyến
Đâu cũng màu xanh lưu luyến
Từ lòng đất mẹ vươn ra.

Đâu cũng màu xanh lưu luyến, từ lòng đất mẹ vươn ra. (Nguồn ảnh: hinhanhdep.net)

Xuống dòng sông tắm mát nước phù sa
Gặp hương đất rừng đất núi
Trong trận gió đau cành quặn lá
Thấy thơm thơm dìu dịu đất vườn.

Trong trận gió đau cành quặn lá, thấy thơm thơm dìu dịu đất vườn. (Nguồn ảnh: hinhanhdep.net)

Lội giữa bùn chiêm nắng đốt quê thương
Thấy mặn cay mồ hôi của mẹ
Ôi hương đất trong ta từ bé
Giữa cuộc đời đất mẹ đỡ ta lên.

QC