Tiếng mưa thu, tiếng mưa thu mong manh
Như thực, như mơ vọng vào giấc ngủ
Gió se lạnh cho lòng con quặn nhớ
Khúc ca buồn mẹ ru những ngày xưa.

Bây giờ con đã đi xa
Cơn mưa dài mùa thu, cơn mưa nhanh mùa hạ
Cơn mưa chùng chình, cơn mưa vội vã
Cơn mưa nào không gợi nhớ một miền quê.

(Ảnh: WordPress.com)

Con bồi hồi, thao thức lắng nghe
Tiếng mưa thì thầm như lứa đôi tự tình lao xao vòm lá
Mưa hát rì rào êm êm mái rạ
Mưa lộp bộp rơi trên tàu chuối vườn nhà.

Con uống tiếng mưa vào lòng như uống men say
Càng uống càng thấy lòng thêm khát
Cơn mưa đi, tiếng mưa thành khúc hát
Xao động hoài trong sâu thẳm hồn con.

(Ảnh: VTV.vn)

Bình Nguyên