Bài Chọn Lọc

Cầu vồng khuyết chia cuộc đời hai nửa

Cầu vồng khuyết chia cuộc đời hai nửa

Em đã đến cho lòng tôi dịu lại Dẫu thoảng qua cũng vơi bớt oi nồng Em đi rồi một khoảng trống mênh mông Cầu vồng khuyết chia cuộc đời hai nửa Mãi nhớ về con đường mưa một thuở Nắm tay nhau ta nguyện ước điều gì Bong bóng kia ...