“Người ta đề biển khuyên:
‘Đừng giẫm chân lên cỏ’
Nhưng nhiều khi quên rằng
Tình người cần điều đó!”(*)

Những gì nhìn chẳng rõ
Người ta thường không tin
Dù ai ai cũng biết
Gió và hương vô hình

Đừng lấy danh – lợi – tình
Làm thước đo thành đạt
Bởi vì Thiện và ác
Là thước đo con người…

Trở về, trở về thôi!
Đất trời còn có Đạo
Thoát khỏi điều mê ảo
Ắt thấy mình hồi thăng…

Vô danh cư sỹ

(*) Lấy cảm hứng từ một tứ thơ khác – Vdcs.

Hình ảnh minh họa: Học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia, giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/