Đại học sỹ đời Thanh Kỷ Hiểu Lam thấy cha vào ở phủ quan có ma quỷ quấy phá liền vội vàng khuyên cha rời đi. Tuy nhiên, điều cha Kỷ Hiểu Lam nói đã khiến ông tỉnh ngộ.

Mùa hè năm Giáp thân đời Càn Long (năm 1764), Kỷ Hiểu Lam phụng mệnh đến Phúc Kiến kiểm tra công tác giáo dục. Cha Kỷ Hiểu Lam là Diêu An Công sau đó cũng đến đó, ông nghe nói tòa nhà phủ quan này có một căn phòng có ma quỷ quấy phá.

Tòa nhà phủ quan này trước kia là quan nha quản lý thu thuế triều Minh. Đương thời hoạn quan hoành hành thu thuế vơ vét, đã hại rất nhiều người dân vô tội trong quan nha này. Do đó đến đời Thanh thì ở đó vẫn thường xuyên xuất hiện các hiện tượng dị thường ma quái. Những người nô bộc đi theo Kỷ Hiểu Lam ban đêm thường rất kinh sợ.

Cha Kỷ Hiểu Lam nghe nói tòa nhà quan phủ này có ma, ngay hôm đó ông liền chuyển giường của mình đến căn phòng này. Kết quả cả đêm rất yên tĩnh không xảy ra bất kỳ sự tình quái dị nào.

Kỷ Hiểu Lam khéo léo nhẹ nhàng khuyên cha: “Thưa cha, xin cha đừng đem thân mình đấu với ác quỷ. Con thấy cha nên dọn ra khỏi phòng đó vẫn hơn”.

Diêu An Công bèn nói với con rằng:

“Rất nhiều người đọc sách (trí thức) chủ trương thuyết vô quỷ, đó là quá cổ hủ lại lớn tiếng ép người. Người xưa nói ‘tà bất xâm chính’ (cái tà không thể xâm phạm được cái chính). Cái khí của người chính nhân quân tử chính là chính khí. Quỷ sợ người bởi vì âm khí không thể thắng được dương khí.

Giả sử có người bị quỷ xâm phạm thì nhất định là do dương khí anh ta quá yếu, không thắng nổi âm khí. Người dương khí cường thịnh không phải là chỉ dựa vào sức mạnh cường tráng của khí huyết hay là tính tình thô bạo.

Chỉ cần trong tâm luôn có cái tâm từ bi thiện lương thì đó chính là dương khí. Trong tâm luôn nảy sinh những ý niệm hung ác thì đó chính là âm khí. Tâm địa bình thản thanh bạch thì đó là dương khí. Nội tâm âm hiểm gian trá thì đó chính là âm khí. Công chính cương trực thì đó chính là dương khí. Tự tư siểm nịnh thì đó chính là âm khí.

Do đó trong “Kinh dịch – Tượng từ” ví dương khí với người quân tử, ví âm khí với tiểu nhân. Trong tâm chỉ cần giữ được quang minh chính đại, thì huyết khí sẽ biểu hiện là thuần dương thuần cương. Ngẫu nhiên gặp phải tà ma quỷ mị thì một người thân đầy chính khí giống như lò lửa trong phòng u tối, bất kể băng tuyết kiên cố thế nào đều bị tan chảy.

Con đã đọc sách bao nhiêu năm như thế này, có thấy sử sách, truyện nào ghi chép người phẩm hạnh đoan chính bị quỷ mị xâm hại bao giờ chưa?”

Kỷ Hiểu Lam lặng yên lắng nghe, cung kính đón nhận lời dạy bảo của cha. Diêu An Công tọa trấn toàn nhà ma, thân đầy chính khí dương cương khiến lũ quỷ mị sợ hãi không dám làm loạn. Thiện tâm chính niệm của con người quả thật là pháp bảo to lớn.

(Nguồn: “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam)

Theo Đỗ Nhược – Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Kiến Thiện biên dịch

videoinfo__video2.dkn.tv||d59bf3e23__

Xem thêm: