Ngắm bầu trời xanh, ta tự hỏi
Thiên quốc, cố hương nơi chốn nào?
Nghìn năm phiêu bạt cõi trần thế
Một phút tỉnh giấc buồn vì sao?

Thấm thoắt nghìn năm trong cõi mê
Hôm nay tu Phật để trở về
Hữu duyên nghìn dặm cũng gặp gỡ
Thiên giới nơi đâu mới là quê?

Thiên giới nơi đâu mới là quê? (Ảnh: dongtuyen.com)

Lang thang trong mê nghìn năm nay
Kiếp này kiếp trước chịu đọa đày
Đến khi được biết đến Đại Pháp
Chợt hiểu vì sao mình đến đây!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||c6b6f720d__

Ad will display in 09 seconds