Đang bình yên nước mắt bỗng tuôn rơi
Khi nhìn thấy những mảnh đời đau khổ
Người Mẹ lang thang bị con mình ruồng bỏ
Lượm ve chai đây đó sống qua ngày

Lại còn mắc tai ương cảnh trần ai
Bị người đời phao đồn loài cầm thú
Đi đến đâu cũng không ai cho trú
Đuổi đánh chửi Bà ném đủ thứ dơ.

Người Mẹ lang thang bị con mình ruồng bỏ. (Ảnh: Anhdepsaigon.com)

Bà cụ gầy còm đi giữa nắng giữa mưa
Thật may mắn có người đưa lên mạng
Mong mọi người thương hiểu cụ bị oan
Giúp cụ Bà đỡ bớt cảnh lầm than

Để con Bà nếu có còn thương nhớ
Đưa Bà về mà sửa sai lầm lỗi
Giúp cụ Bà có chốn ở yên thân .

Từ khi tu luyện môn Pháp Luân Công
Tâm ngộ pháp nên trong lòng luôn thiện
Biết số phận đều do đức và nghiệp
Tâm từ bi thương cảm kiếp làm người.

Từ khi tu luyện môn Pháp Luân Công. Tâm ngộ pháp nên trong lòng luôn thiện. (Ảnh: minghui.net)

Nhiều gian nan mấy ai được thảnh thơi
Bởi cuộc sống không mấy người biết đủ
Vì lòng tham bị đồng tiền quyến rũ
Nên gây ra đủ chuyện ở trên đời

Đến khi già cũng không được nghỉ ngơi
Chỉ hết khổ khi cuộc đời chấm hết

Nên chúng ta hãy nhìn ra phần kết
Tu luyện mình trả bớt nghiệp trần gian
Sống ung dung không vướng bận hèn sang
Tâm trong sạch đến nơi miền cao đẹp.

Sống ung dung không vướng bận hèn sang. (Ảnh: epochtimes.com)

Mang công quả đi đến nhiều kiếp khác
Khỏi đọa đày lưu lạc chốn trần gian

BT, 13/7/2018