Buổi sớm nay, nắng đẹp đến xao lòng
Tôi bỗng nhớ những ban mai thuở trước
Một phần cuộc đời, có thể nào quên được
Lá me bay mát rượi sân trường

Lá bàng chao cánh bướm chập chờn
Con chích chòe trên ngọn đa nghiêng ngó
Bài cô giảng xôn xao từng trang vở
Hoa bèo bồng nở tím dòng sông

Bài cô giảng xôn xao từng trang vở / Hoa bèo bồng nở tím dòng sông
Bài cô giảng xôn xao từng trang vở / Hoa bèo bồng nở tím dòng sông

Những ban mai thơm hương cánh đồng
Tiếng kẻng gọi bước chân người ra ruộng
Con đường nhỏ suốt tháng năm bận rộn
Người nối người hối hả về, đi

Ban mai, cánh cò thấp thoáng cánh đồng kia…
Tuổi thơ tôi có những buổi mai như thế
Ngọt lành lắm kỉ niệm thời thơ trẻ
Tôi mang theo đi suốt cuộc đời

Giảng về con sông chảy ra biển cả / Sóng trong bài dìu dặt vỗ lòng tôi
Giảng về con sông chảy ra biển cả / Sóng trong bài dìu dặt vỗ lòng tôi

Ban mai ơi! Cùng với bao người
Tôi vui sướng góp một phần sức trẻ
Hạt lúa, cọng rau nuôi lớn bao thế hệ
Trí khôn lớn dần từ nét chữ đầu tiên.

Viên phấn trong tay, nhìn mắt các em tôi
Tôi chợt thấy biết bao điều mới mẻ
Giảng về con sông chảy ra biển cả
Sóng trong bài dìu dặt vỗ lòng tôi

Biên Linh