Tôi đi tìm tôi hay đi tìm ai?
Mà xác định mình giữa không gian thật khó
Như mầm cây lần đầu gặp gió
Choáng ngợp cuộc đời rộng lớn mênh mông.

Tìm được mình qua thử thách bão dông
Trước cuộc đời hay trong mắt bạn?
Tôi đã đi tìm mà chưa thể gặp
Tôi bây giờ đã khác hôm qua.

Tôi đi tìm tôi, tức là mạnh bước / Tự soi vào mình với nỗ lực trong tâm… (Ảnh: vantho.net)

Đến bây giờ tôi mới hiểu ra
Cái tôi phải tìm không hề có trước
Tôi đi tìm tôi, tức là mạnh bước
Tự soi vào mình với nỗ lực trong tâm…

Mình sẽ gặp mình tới đích ngày mai.

Lương Bảo