Cái nắng sáng hôm nay
Vẫn còn non nớt lắm
Đã mang hơi thở ấm
Trái đất trọn vòng quay

Cái nắng sáng hôm nay / Vẫn còn non nớt lắm

Ông mặt trời tròn xoay
Mặt bôi đầy phấn đỏ
Chia nắng đều khắp nơi
Tiếng chim thức dậy rồi
Kêu ríu ran trên tổ

Bạn cùng em đến trường / Nắng hồng trên mái tóc

Cây giật mình gọi gió
Dạo bản nhạc đầu tiên
Bạn cùng em đến trường
Nắng hồng trên mái tóc

BL

Từ Khóa: