Hãy nhận nụ hôn này lên trán!
Và bây giờ lúc giã biệt ngươi
Vậy nhé cho ta xin thú nhận
Ngươi chẳng sai, khi nhủ những lời

Rằng quãng đời ta là giấc mơ
Đến khi hy vọng thoắt xa mờ
Tan biến trong đêm, ngày, hay cả
Trong miền nhận thức hoặc hư vô.

Vậy nhé cho ta xin thú nhận / Ngươi chẳng sai, khi nhủ những lời

Phải chăng tất cả chẳng còn gì?
Mọi điều ta thấy quãng đời kia
Mọi điều nhầm tưởng cho rằng thấy
Chỉ là giấc mộng trong cơn mê.

Bủa vây quanh tôi sóng thét gầm
Một bờ biển khổ sóng cuộn dâng
Tôi nắm trong tay mình nắm chặt
Cát vàng một nắm hạt rưng rưng.

Mọi điều nhầm tưởng cho rằng thấy / Chỉ là giấc mộng trong cơn mê.

Ít ỏi, than ôi, giữ được đâu
Cát tuột kẽ tay xuống biển sâu
Tôi khóc than buồn, tôi than khóc
Lạy trời! con chẳng giữ được sao?

Lạy trời! sao con không cứu được
Một người khỏi sóng ác gớm ghê?
Mọi điều ta thấy, cho rằng thấy
Có là giấc mộng trong cơn mê?

Tác giả: Edgar Allan Poe
Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng